Tên chủ thuê bao DUY TẤN TÀI
Điện thoại 3852728
Điện thoại đầy đủ (0257) 3.852.728
Địa chỉ PHƯỚC LỘC X.HÒA THÀNH, H.TUY HÒA, PHÚ YÊN
Khu vực Phú Yên / Huyện Đông Hòa / Xã Hòa Thành
Từ khóa (0257) 3.852.728, 3.852.728, 3852728, 0257.3852728, DUY TẤN TÀI