Tên chủ thuê bao DUY TÂN - QUAY PHIM CHỤP ẢNH DUY TÂN
Điện thoại 3872470
Điện thoại đầy đủ (0293) 3.872.470
Địa chỉ ẤP 1, X.LONG TRỊ, H.LONG MỸ, HẬU GIANG
Khu vực Hậu Giang / Huyện Long Mỹ
Từ khóa (0293) 3.872.470, 3.872.470, 3872470, 0293.3872470, DUY TÂN - QUAY PHIM CHỤP ẢNH DUY TÂN