Tên chủ thuê bao DUY TÂN - NHÀ MAY DUY TÂN
Điện thoại 3844595
Điện thoại đầy đủ (0276) 3.844.595
Địa chỉ 64/1B KP 1 H.HÒA THÀNH, TÂY NINH
Khu vực Tây Ninh / Huyện Hòa Thành
Từ khóa (0276) 3.844.595, 3.844.595, 3844595, 0276.3844595, DUY TÂN - NHÀ MAY DUY TÂN