Tên chủ thuê bao DUY TÂN - HTX DUY TÂN
Điện thoại 3822483
Điện thoại đầy đủ (0228) 3.822.483
Địa chỉ X.MINH TÂN, H.VỤ BẢN, NAM ĐỊNH
Khu vực Nam Định / Huyện Vụ Bản
Từ khóa (0228) 3.822.483, 3.822.483, 3822483, 0228.3822483, DUY TÂN - HTX DUY TÂN