Tên chủ thuê bao DUY TẤN ĐỈNH
Điện thoại 3852494
Điện thoại đầy đủ (0257) 3.852.494
Địa chỉ PHƯỚC LỘC X.HÒA THÀNH, H.TUY HÒA, PHÚ YÊN
Khu vực Phú Yên / Huyện Đông Hòa / Xã Hòa Thành
Từ khóa (0257) 3.852.494, 3.852.494, 3852494, 0257.3852494, DUY TẤN ĐỈNH