Tên chủ thuê bao DUY TÂN - CTY TNHH KHOÁNG SẢN DUY TÂN - CN
Điện thoại 3842572
Điện thoại đầy đủ (0257) 3.842.572
Địa chỉ ĐIỂM CÔNG NGHIỆP -TTCN BA BẢN H.SƠN HÒA, PHÚ YÊN
Khu vực Phú Yên / Huyện Sơn Hòa
Từ khóa (0257) 3.842.572, 3.842.572, 3842572, 0257.3842572, DUY TÂN - CTY TNHH KHOÁNG SẢN DUY TÂN - CN