Tên chủ thuê bao DUY TÂN - CTY TNHH KHOÁNG SẢN DUY TÂN - CN
Điện thoại 3842571
Điện thoại đầy đủ (0257) 3.842.571
Địa chỉ ĐIỂM CÔNG NGHIỆP -TTCN BA BẢN H.SƠN HÒA, PHÚ YÊN
Khu vực Phú Yên / Huyện Sơn Hòa
Từ khóa (0257) 3.842.571, 3.842.571, 3842571, 0257.3842571, DUY TÂN - CTY TNHH KHOÁNG SẢN DUY TÂN - CN