Tên chủ thuê bao DUY TÂN - CTY TNHH DUY TÂN
Điện thoại 3846389
Điện thoại đầy đủ (0257) 3.846.389
Địa chỉ NINH TỊNH 3 P.9, TP.TUY HÒA, PHÚ YÊN
Khu vực Phú Yên / Thành phố Tuy Hoà / Phường 9
Từ khóa (0257) 3.846.389, 3.846.389, 3846389, 0257.3846389, DUY TÂN - CTY TNHH DUY TÂN