Tên chủ thuê bao ĐỖ VĂN GIANG
Điện thoại 3382076
Điện thoại đầy đủ (0208) 3.382.076
Địa chỉ TỔ 18 TT.CHÙA HANG, H.ĐỒNG HỶ, THÁI NGUYÊN
Khu vực Thái Nguyên / Huyện Đồng Hỷ / Thị trấn Chùa Hang
Từ khóa (0208) 3.382.076, 3.382.076, 3382076, 0208.3382076, ĐỖ VĂN GIANG

Danh sách điện thoại xem nhiều

NGUYỄN TRUNG KIÊN
ĐỒNG TÂM X.ĐỒNG BẨM, H.ĐỒNG HỶ, THÁI NGUYÊN
NGUYỄN THỊ HƯỜNG
TIỀN PHONG X.KHE MO, H.ĐỒNG HỶ, THÁI NGUYÊN
ĐỖ VĂN GIANG
TỔ 18 TT.CHÙA HANG, H.ĐỒNG HỶ, THÁI NGUYÊN
PHẠM THỊ HẠNH
TỔ 11 TT.CHÙA HANG, H.ĐỒNG HỶ, THÁI NGUYÊN
NGUYỄN VĂN TUẤN
TÂN THÀNH 1 X.ĐỒNG BẨM, H.ĐỒNG HỶ, THÁI NGUYÊN
TRỊNH VĂN TÁM
ĐỒNG CHỐC X.NAM HÒA, H.ĐỒNG HỶ, THÁI NGUYÊN