Tên chủ thuê bao ĐINH VĂN KHÁNH
Điện thoại 3822282
Điện thoại đầy đủ (0260) 3.822.282
Địa chỉ KHỐI PHỐ 3 TT.ĐẮK HÀ, H.ĐẮK HÀ, KON TUM
Khu vực Kon Tum / Huyện Đắk Hà / Thị trấn Đắk Hà
Từ khóa (0260) 3.822.282, 3.822.282, 3822282, 0260.3822282, ĐINH VĂN KHÁNH