Tên chủ thuê bao ĐINH VĂN KHÁNH
Điện thoại 3822282
Điện thoại đầy đủ (0260) 3.822.282
Địa chỉ KHỐI PHỐ 3 TT.ĐẮK HÀ, H.ĐẮK HÀ, KON TUM
Khu vực Kon Tum / Huyện Đắk Hà / Thị trấn Đắk Hà
Từ khóa (0260) 3.822.282, 3.822.282, 3822282, 0260.3822282, ĐINH VĂN KHÁNH

Danh sách điện thoại xem nhiều

NGUYỄN THỊ HẢO
THÔN 4 X.HÀ MÒN, H.ĐẮK HÀ, KON TUM
ĐINH VĂN KHÁNH
KHỐI PHỐ 3 TT.ĐẮK HÀ, H.ĐẮK HÀ, KON TUM
PHẠM VĂN KHƯƠNG
THÔN 2 X.HÀ MÒN, H.ĐẮK HÀ, KON TUM
NGUYỄN VĂN LỊA
KHỐI PHỐ 1 TT.ĐẮK HÀ, H.ĐẮK HÀ, KON TUM
A VORH
THÔN 10 X.ĐẮK HRING, H.ĐẮK HÀ, KON TUM
PHẠM THỊ LUYẾN
THÔN 5 X.HÀ MÒN, H.ĐẮK HÀ, KON TUM