Tên chủ thuê bao ĐINH VĂN KHÁNH
Điện thoại 3822282
Điện thoại đầy đủ (0260) 3.822.282
Địa chỉ KHỐI PHỐ 3 TT.ĐẮK HÀ, H.ĐẮK HÀ, KON TUM
Khu vực Kon Tum / Huyện Đắk Hà / Thị trấn Đắk Hà
Từ khóa (0260) 3.822.282, 3.822.282, 3822282, 0260.3822282, ĐINH VĂN KHÁNH

Danh sách điện thoại xem nhiều

A VORH
THÔN 10 X.ĐẮK HRING, H.ĐẮK HÀ, KON TUM
QUÁN HAI HỒNG
TỔ DÂN PHỐ 3 TT.ĐẮK HÀ, H.ĐẮK HÀ, KON TUM
ĐẮK HÀ - CTY XNK CÀ PHÊ ĐẮK HÀ
TỔ DÂN PHỐ 7 H.ĐẮK HÀ, KON TUM
NGUYỄN VĂN LỊA
KHỐI PHỐ 1 TT.ĐẮK HÀ, H.ĐẮK HÀ, KON TUM
ĐINH VĂN KHÁNH
KHỐI PHỐ 3 TT.ĐẮK HÀ, H.ĐẮK HÀ, KON TUM
LA MINH CHÍ
THÔN 5 X.HÀ MÒN, H.ĐẮK HÀ, KON TUM