Tên chủ thuê bao ĐÀO THỊ THANH UYÊN
Điện thoại 3385566
Điện thoại đầy đủ (0204) 3.385.566
Địa chỉ 15 NGÕ 3 ĐƯỜNG THÁI THUẬN 3 P.NGÔ QUYỀN, TP.BẮC GIANG, BẮC GIANG
Khu vực Bắc Giang / Thành phố Bắc Giang / Phường Ngô Quyền
Từ khóa (0204) 3.385.566, 3.385.566, 3385566, 0204.3385566, ĐÀO THỊ THANH UYÊN