Tên chủ thuê bao ĐÀO THỊ NÕN
Điện thoại 3888110
Điện thoại đầy đủ (0225) 3.888.110
Địa chỉ TỔ 14 KHU 3 TT.CÁT BÀ, H.CÁT HẢI, TP. HẢI PHÒNG
Khu vực Hải Phòng / Huyện Cát Hải / Thị trấn Cát Bà
Từ khóa (0225) 3.888.110, 3.888.110, 3888110, 0225.3888110, ĐÀO THỊ NÕN

Danh sách điện thoại xem nhiều

HOÀNG XUÂN THẠCH
TỔ 14 KHU 3 TT.CÁT BÀ, H.CÁT HẢI, TP. HẢI PHÒNG
ĐẶNG VĂN THẠCH
TỔ 14 KHU 3 TT.CÁT BÀ, H.CÁT HẢI, TP. HẢI PHÒNG
PHẠM VĂN VỮNG
TỔ 11 TT.CÁT BÀ, H.CÁT HẢI, TP. HẢI PHÒNG
VŨ TIẾN ĐẮC
TỔ 10 KHU 2B TT.CÁT BÀ, H.CÁT HẢI, TP. HẢI PHÒNG
BÙI THỊ VÂN
KHU 1 TT.CÁT HẢI, H.CÁT HẢI, TP. HẢI PHÒNG
PHẠM XUÂN HÒE
MẶT BẰNG TT.CÁT BÀ, H.CÁT HẢI, TP. HẢI PHÒNG