Tên chủ thuê bao ĐẶNG VĂN THOẠI
Điện thoại 3846040
Điện thoại đầy đủ (0255) 3.846.040
Địa chỉ PHỔ AN X.NGHĨA AN, H.TƯ NGHĨA, QUẢNG NGÃI
Khu vực Quảng Ngãi / Huyện Tư Nghĩa
Từ khóa (0255) 3.846.040, 3.846.040, 3846040, 0255.3846040, ĐẶNG VĂN THOẠI