Tên chủ thuê bao ĐẶNG VĂN LỢI
Điện thoại 3972653
Điện thoại đầy đủ (0204) 3.972.653
Địa chỉ THÔN KHOÁT X.ĐÔNG LỖ, H.HIỆP HÒA, BẮC GIANG
Khu vực Bắc Giang / Huyện Hiệp Hòa / Xã Đông Lỗ
Từ khóa (0204) 3.972.653, 3.972.653, 3972653, 0204.3972653, ĐẶNG VĂN LỢI