Tên chủ thuê bao ĐẶNG VĂN LỢI
Điện thoại 3972653
Điện thoại đầy đủ (0204) 3.972.653
Địa chỉ THÔN KHOÁT X.ĐÔNG LỖ, H.HIỆP HÒA, BẮC GIANG
Khu vực Bắc Giang / Huyện Hiệp Hòa / Xã Đông Lỗ
Từ khóa (0204) 3.972.653, 3.972.653, 3972653, 0204.3972653, ĐẶNG VĂN LỢI

Danh sách điện thoại xem nhiều

NGUYỄN MINH ĐỨC
NỘI CẢ TRUNG HƯNG X.MAI TRUNG, H.HIỆP HÒA, BẮC GIANG
ĐẶNG VĂN LỢI
THÔN KHOÁT X.ĐÔNG LỖ, H.HIỆP HÒA, BẮC GIANG
LÊ THỊ THANH
XÓM CHỢ X.HỢP THỊNH, H.HIỆP HÒA, BẮC GIANG
NGUYỄN VĂN TIẾN
LẠC YÊN X.HOÀNG VÂN, H.HIỆP HÒA, BẮC GIANG
TRẦN VĂN SỸ
ĐẠI MÃO X.ĐẠI THÀNH, H.HIỆP HÒA, BẮC GIANG
NGUYỄN VĂN ĐẢNG
THÁI SƠN X.ĐỒNG TÂN, H.HIỆP HÒA, BẮC GIANG