Tên chủ thuê bao ĐẶNG THỊ HOÀI
Điện thoại 3560640
Điện thoại đầy đủ (0233) 3.560.640
Địa chỉ KP2 P.ĐÔNG LƯƠNG, TP.ĐÔNG HÀ, QUẢNG TRỊ
Khu vực Quảng Trị / Thành phố Đông Hà / Phường Đông Lương
Từ khóa (0233) 3.560.640, 3.560.640, 3560640, 0233.3560640, ĐẶNG THỊ HOÀI