Tên chủ thuê bao ĐẶNG THỊ HOÀI
Điện thoại 3560640
Điện thoại đầy đủ (0233) 3.560.640
Địa chỉ KP2 P.ĐÔNG LƯƠNG, TP.ĐÔNG HÀ, QUẢNG TRỊ
Khu vực Quảng Trị / Thành phố Đông Hà / Phường Đông Lương
Từ khóa (0233) 3.560.640, 3.560.640, 3560640, 0233.3560640, ĐẶNG THỊ HOÀI

Danh sách điện thoại xem nhiều

NGUYỄN THỊ SƯƠNG
KP10 P.5, TP.ĐÔNG HÀ, QUẢNG TRỊ
NGUYỄN VĂN TUYẾN
KP7 P.5, TP.ĐÔNG HÀ, QUẢNG TRỊ
NGUYỄN THỊ MỸ LINH
KP TÂY TRÌ P.1, TP.ĐÔNG HÀ, QUẢNG TRỊ
PHẠM HỒNG HƯỚNG
KP2 P.1, TP.ĐÔNG HÀ, QUẢNG TRỊ
TRẦN THỊ CÚC CÚC
KP3 P.1, TP.ĐÔNG HÀ, QUẢNG TRỊ
NGỌC HÀ - TỊNH XÁ NGỌC HÀ
KP TÂY TRÌ P.1, TP.ĐÔNG HÀ, QUẢNG TRỊ