Tên chủ thuê bao CTY TNHH ĐẦU TƯ XD 26/8
Điện thoại 3851015
Điện thoại đầy đủ (0212) 3.851.015
Địa chỉ 278 TÔ 311 CHU VĂN THỊNH, P.CHIỀNG LỀ, TP.SƠN LA, SƠN LA
Khu vực Sơn La / Thành phố Sơn La / Phường Chiềng Lề
Từ khóa (0212) 3.851.015, 3.851.015, 3851015, 0212.3851015, CTY TNHH ĐẦU TƯ XD 26/8

Danh sách điện thoại xem nhiều

CÀ THỊ HÀ
TỔ 3 P.TÔ HIỆU, TP.SƠN LA, SƠN LA
BÙI THỊ UYÊN
TỔ 11 P.CHIỀNG LỀ, TP.SƠN LA, SƠN LA
CAO THỊ HIỀN
519 TỔ 3 P.QUYẾT TÂM, TP.SƠN LA, SƠN LA
CÀ THỊ DIÊN
106 TỔ 10 P.QUYẾT TÂM, TP.SƠN LA, SƠN LA
BÙI THỊ YẾN
1 TỔ 6 P.QUYẾT THẮNG, TP.SƠN LA, SƠN LA
CÀ THỊ ÓNG
TIỂU KHU 1 P.CHIỀNG AN, TP.SƠN LA, SƠN LA