Tên chủ thuê bao CTY CP SÚC SẢN XUẤT KHẨU THANH HÓA
Điện thoại 3865518
Điện thoại đầy đủ (0237) 3.865.518
Địa chỉ X.HOẰNG LONG, H.HOẰNG HÓA, THANH HÓA
Khu vực Thanh Hóa / Huyện Hoằng Hóa
Từ khóa (0237) 3.865.518, 3.865.518, 3865518, 0237.3865518, CTY CP SÚC SẢN XUẤT KHẨU THANH HÓA

Danh sách điện thoại xem nhiều

Lê VăN HưNG
Thôn 2 - Xã Hoằng Quý - Huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa
NGUYễN TấT GIANG
Thôn 5 - Xã Hoằng Châu - Huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa
Lê KHắC DũNG
Đội 2 - Xã Hoằng Quý - Huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa
NGUYỄN THỊ KHOA
ĐỘI 7 X.HOẰNG TIẾN, H.HOẰNG HÓA, THANH HÓA
CAO VĂN NAM
SAO VÀNG X.HOẰNG PHỤ, H.HOẰNG HÓA, THANH HÓA
NGUYễN HữU CốC
Đội 3 - Xã Hoằng Quý - Huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa