Tên chủ thuê bao CÔNG AN HUYỆN
Điện thoại 3863078
Điện thoại đầy đủ (0208) 3.863.078
Địa chỉ TT. HƯƠNG SƠN, H.PHÚ BÌNH, THÁI NGUYÊN
Khu vực Thái Nguyên / Huyện Phú Bình
Từ khóa (0208) 3.863.078, 3.863.078, 3863078, 0208.3863078, CÔNG AN HUYỆN