Tên chủ thuê bao Châu Thị Lan
Điện thoại 3917364
Điện thoại đầy đủ (0235) 3.917.364
Địa chỉ 60, Trần Cao Vân, Phường Cẩm Phô, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam
Khu vực Quảng Nam / Thành phố Hội An / Phường Cẩm Phô
Từ khóa (0235) 3.917.364, 3.917.364, 3917364, 0235.3917364, Châu Thị Lan