Tên chủ thuê bao CÂY TÁO - NHÀ MÁY XAY LÚA CÂY TÁO
Điện thoại 3847242
Điện thoại đầy đủ (0276) 3.847.242
Địa chỉ B14/4 ẤP TRƯỜNG HUỆ, X.TRƯỜNG TÂY, H.HÒA THÀNH, TÂY NINH
Khu vực Tây Ninh / Huyện Hòa Thành / Xã Trường Tây
Từ khóa (0276) 3.847.242, 3.847.242, 3847242, 0276.3847242, CÂY TÁO - NHÀ MÁY XAY LÚA CÂY TÁO

Danh sách điện thoại xem nhiều

VÕ THỊ THANH PHƯỢNG
31/3 ẤP HIỆP HÒA, X.HIỆP TÂN, H.HÒA THÀNH, TÂY NINH
BÙI THỊ KIM NGÂN
E25/7C ẤP HIỆP HÒA, X.HIỆP TÂN, H.HÒA THÀNH, TÂY NINH
CAO THỊ THU
ẤP HIỆP TRƯỜNG, X.HIỆP TÂN, H.HÒA THÀNH, TÂY NINH
VÕ THỊ HÀ UYÊN
KP4, TT.HÒA THÀNH, H.HÒA THÀNH, TÂY NINH
NGUYỄN THỊ ÚT
154/5 KP2, TT.HÒA THÀNH, H.HÒA THÀNH, TÂY NINH
TRẦN THỊ ÚT
19/4 KP4, TT.HÒA THÀNH, H.HÒA THÀNH, TÂY NINH