Tên chủ thuê bao BÙI VĂN VINH
Điện thoại 3877096
Điện thoại đầy đủ (0208) 3.877.096
Địa chỉ XÓM PHÚ SƠN X.PHẤN MỄ, H.PHÚ LƯƠNG, THÁI NGUYÊN
Khu vực Thái Nguyên / Huyện Phú Lương / Xã Phấn Mễ
Từ khóa (0208) 3.877.096, 3.877.096, 3877096, 0208.3877096, BÙI VĂN VINH

Danh sách điện thoại xem nhiều

NGUYỄN VĂN TĂNG
XÓM 8 X.SƠN CẨM, H.PHÚ LƯƠNG, THÁI NGUYÊN
CÔNG AN H.PHÚ LƯƠNG
TT.ĐU, H.PHÚ LƯƠNG, THÁI NGUYÊN
PHẠM THỊ OANH
TT.ĐU, H.PHÚ LƯƠNG, THÁI NGUYÊN
NGUYỄN VĂN VÊ
YÊN PHÚ X.YÊN NINH, H.PHÚ LƯƠNG, THÁI NGUYÊN
ĐẶNG VĂN HẢI
X.CỔ LŨNG, H.PHÚ LƯƠNG, THÁI NGUYÊN
LÊ THỊ HIỀN
TIỂU KHU THÁI AN TT.ĐU, H.PHÚ LƯƠNG, THÁI NGUYÊN