Tên chủ thuê bao BÙI TUẤN ANH
Điện thoại 3723211
Điện thoại đầy đủ (0236) 3.723.211
Địa chỉ TỔ 15 PHẦN LĂNG P.HÒA KHÊ, Q.THANH KHÊ, TP. ĐÀ NẴNG
Khu vực Đà Nẵng / Quận Thanh Khê / Phường Hòa Khê
Từ khóa (0236) 3.723.211, 3.723.211, 3723211, 0236.3723211, BÙI TUẤN ANH