Tên chủ thuê bao BÙI THỊ QUYÊN
Điện thoại 3886964
Điện thoại đầy đủ (0225) 3.886.964
Địa chỉ TIỂU KHU HẢI LỘC TT.CÁT HẢI, H.CÁT HẢI, TP. HẢI PHÒNG
Khu vực Hải Phòng / Huyện Cát Hải / Thị trấn Cát Hải
Từ khóa (0225) 3.886.964, 3.886.964, 3886964, 0225.3886964, BÙI THỊ QUYÊN

Danh sách điện thoại xem nhiều

HOÀNG XUÂN THẠCH
TỔ 14 KHU 3 TT.CÁT BÀ, H.CÁT HẢI, TP. HẢI PHÒNG
ĐẶNG VĂN THẠCH
TỔ 14 KHU 3 TT.CÁT BÀ, H.CÁT HẢI, TP. HẢI PHÒNG
PHẠM VĂN VỮNG
TỔ 11 TT.CÁT BÀ, H.CÁT HẢI, TP. HẢI PHÒNG
VŨ TIẾN ĐẮC
TỔ 10 KHU 2B TT.CÁT BÀ, H.CÁT HẢI, TP. HẢI PHÒNG
BÙI THỊ VÂN
KHU 1 TT.CÁT HẢI, H.CÁT HẢI, TP. HẢI PHÒNG
PHẠM XUÂN HÒE
MẶT BẰNG TT.CÁT BÀ, H.CÁT HẢI, TP. HẢI PHÒNG