Cập nhật: (15-11-2015)
Mã số thuế: 6400138109

Đài Truyền Thanh Huyện Krông Nô

kinh doanh: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 20-10-2009
TT Đăk Mâm - Huyện Krông Nô - Đắk Nông
-Huyện Krông Nô-Đắk Nông
Nhận thông báo thuế: - - -
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Krông Nô
Quyết định thành lập: 78
Cơ quan cấp Quyết định thành lập: UBND Huyện Krông Nô
Năm tài chính: 01-01-2009
Ngày nhận lời khai: 20-10-2009
Số lao động: 12
Cấp Chương: 3-799-250-252
Hình thức thanh toán: Độc lập
Loại thuế phải nộp:
  • Thu khác

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Đài Truyền Thanh Huyện Krông Nô tại TT Đăk Mâm - Huyện Krông Nô - Đắk Nông hoặc Chi cục Thuế Huyện Krông Nô để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Chưa rõ, Huyện Krông Nô, Đắk Nông

Hải Điệp - Chi Nhánh DNTN Nguyễn Bạch

ấp Cái Dầy xã Châu Hưng - Thành Phố Bạc Liêu - Bạc Liêu
Sở hữu: Nguyễn Bạch