Cập nhật: (06-04-2016)
Mã số thuế: 6200088073

Trường mần non Sùng Phài

kinh doanh: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Ngày cấp: 05-04-2016
Xã Sùng Phài - Xã Sùng Phài - Huyện Tam Đường - Lai Châu
Sở hữu: Vũ Thị Thanh
-
Nhận thông báo thuế: Xã Sùng Phài - Xã Sùng Phài - Huyện Tam Đường - Lai Châu
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Tam Đường
Quyết định thành lập: 789
Cơ quan cấp Quyết định thành lập: UBND huyện Phong Thô
Năm tài chính: 01-01-2016
Ngày nhận lời khai: 05-04-2016
Ngày hợp đồng: 05-06-2001
Cấp Chương: 3-757-490-491
Cách tính thuế GTGT: Trực tiếp doanh thu

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Trường mần non Sùng Phài tại Xã Sùng Phài - Xã Sùng Phài - Huyện Tam Đường - Lai Châu hoặc Chi cục Thuế Huyện Tam Đường để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Xã Sùng Phài, Huyện Tam Đường, Lai Châu

Trường THCS Sùng Phài

Xã Sùng Phài - Xã Sùng Phài - Huyện Tam Đường - Lai Châu
Sở hữu: Nguyễn Thị Nguyên

Trường mần non Sùng Phài

Xã Sùng Phài - Xã Sùng Phài - Huyện Tam Đường - Lai Châu
Sở hữu: Vũ Thị Thanh

Trường PTDTBT Tiểu Học Sùng Phài

Xã Sùng Phài - Xã Sùng Phài - Huyện Tam Đường - Lai Châu
Sở hữu: Dương Thị Minh Huệ

ủy ban nhân dân xã Sùng Phài

Xã Sùng Phài - Xã Sùng Phài - Huyện Tam Đường - Lai Châu
Sở hữu:

Công Ty Cổ Phần Ptrtc Lai Châu

Bản Cư Nhà Na - Xã Sùng Phài - Huyện Tam Đường - Lai Châu
Sở hữu: Lương Tiến Khang