Cập nhật: (08-09-2021)
Mã số thuế: 5901176801

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đồng Xuân Gia Lai

kinh doanh: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Ngày cấp: 08-09-2021
Thôn 7, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai
Sở hữu: Hà Ngọc Xuân
Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 08-09-2021
Năm tài chính: 08-09-2021
Ngày nhận lời khai: 08-09-2021
Ngày hợp đồng: 08-09-2021

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Đồng Xuân Gia Lai tại Thôn 7, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai hoặc để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh, Gia Lai

Công Ty TNHH Một Thành Viên Mật Ong T-bee Gia Lai

Thôn7, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai
Sở hữu: Đoàn Hữu Thắng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đồng Xuân Gia Lai

Thôn 7, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai
Sở hữu: Hà Ngọc Xuân

Công Ty TNHH Không Gian Xanh Gia Lai

Thôn 6, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai
Sở hữu: Lê Đức Vĩnh Hào

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Minh Tiến Gia Lai

Thôn 9, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai
Sở hữu: Bùi Văn Thành

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thuế - Kế Toán Tây Nguyên

Thôn 6 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Gia Lai
Sở hữu: Võ Nguyên Hoàng

Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Và Vật Liệu Xây Dựng Gia Lai

Thôn 9 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Gia Lai
Sở hữu: Phạm Thị Hinh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nghĩa Hân Gia Lai

Thôn 5, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai
Sở hữu: Nguyễn Hải Toàn

DOANH NGHIệP Tư NHâN GIA BảO PHáT GIA LAI

Thôn 3 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Gia Lai
Sở hữu: Mai Xuân Trường

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nghĩa Hưng Gia Lai

Thôn 5, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai
Sở hữu: Phạm Thu Hiền

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngân Tín

Thôn 9 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Gia Lai
Sở hữu: Phạm Thị Thu Thủy