Cập nhật: (30-05-2017)
Mã số thuế: 5901061832

Công Ty Cổ Phần Việt Long Hưng Gia Lai

Viet Long Hung Gia Lai Joint Stock Company

kinh doanh: Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 30-05-2017
Thôn Chư Wâu, Xã Chư A Thai, Huyện Phú Thiện, Tỉnh Gia Lai
Sở hữu: Lê Công Vĩnh
Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 30-05-2017
Năm tài chính: 30-05-2017
Ngày nhận lời khai: 30-05-2017
Ngày hợp đồng: 30-05-2017

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Công Ty Cổ Phần Việt Long Hưng Gia Lai tại Thôn Chư Wâu, Xã Chư A Thai, Huyện Phú Thiện, Tỉnh Gia Lai hoặc để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Xã Chư A Thai, Huyện Phú Thiện, Gia Lai

Trường Mầm non Yên Hoa

Thôn Bản Chợ - Xã Yên Hoa - Huyện Na Hang - Tuyên Quang
Sở hữu:

Hợp Tác Xã Tân Thành

Xã Yên hoa - Huyện Na Hang - Tuyên Quang
Sở hữu: Ma Văn Nghinh

Công Ty TNHH Mtv Phương Chiêm

Thôn Nà Khuyến, Xã Yên Hoa, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang
Sở hữu: Triệu Văn Phương

Trường Tiểu học Yên hoa

Xã Yên hoa - Huyện Na Hang - Tuyên Quang
Sở hữu:

Trường Trung Học Cơ Sở Yên Hoa

Bản Thác, Xã Yên Hoa - Huyện Na Hang - Tuyên Quang
Sở hữu:

Bệnh viện đa khoa khu vực Yên hoa

Xã Yên hoa - Huyện Na Hang - Tuyên Quang
Sở hữu: