Cập nhật: (13-11-2015)
Mã số thuế: 5900324655

Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ du lịch IaLy

kinh doanh: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Ngày cấp: 11-11-2004
Ngày đóng: 31-12-2014
Thôn IaPhin - Xã IaLy - Huyện Chư Păh - Gia Lai
Sở hữu: Trần Thị Đinh
-
Giám đốc: Trần Thị Đinh
Nhận thông báo thuế: Thôn IaPhin - Xã IaLy - - Huyện Chư Păh - Gia Lai
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Chư Păh
Nơi cấp Giấy phép kinh doanh: Sở KHĐT GiaLai
Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 20-10-2004
Năm tài chính: 01-01-2004
Ngày nhận lời khai: 10-11-2004
Ngày hợp đồng: 04-11-2004
Số lao động: 8
Cấp Chương: 3-754-430-441
Hình thức thanh toán: Độc lập
Cách tính thuế GTGT: Khấu trừ
Loại thuế phải nộp:
  • Giá trị gia tăng
  • Thu nhập doanh nghiệp
  • Thu nhập cá nhân
  • Môn bài
  • Phí, lệ phí

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ du lịch IaLy tại Thôn IaPhin - Xã IaLy - Huyện Chư Păh - Gia Lai hoặc Chi cục Thuế Huyện Chư Păh để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Xã IaLy, Huyện Chư Păh, Gia Lai

Doanh nghiệp tư nhân Phương Nam

Thôn IaPing - Xã IaLy - Huyện Chư Păh - Gia Lai
Sở hữu: Lê Trọng Từ

Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ du lịch IaLy

Thôn IaPhin - Xã IaLy - Huyện Chư Păh - Gia Lai
Sở hữu: Trần Thị Đinh

Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp dịch vụ IaLy

Thôn IaLy - Xã IaLy - Huyện Chư Păh - Gia Lai
Sở hữu: Phạm Văn Cường

Công ty TNHH một thành viên Nguyên Hồng

Thôn Ialy, xã Ialy - Huyện Chư Păh - Gia Lai
Sở hữu: Phạm Thị Tuất