Cập nhật: (12-07-2018)
Mã số thuế: 5100461370

Công Ty TNHH Môi Trường Xanh Hà Giang

Công Ty TNHH Môi Trường Xanh Hà Giang

kinh doanh: Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
Ngày cấp: 12-07-2018
Thôn Đá Bàn, Xã Hùng An, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang
Sở hữu: Nguyễn Trọng Quảng
Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 12-07-2018
Năm tài chính: 12-07-2018
Ngày nhận lời khai: 12-07-2018
Ngày hợp đồng: 12-07-2018

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Công Ty TNHH Môi Trường Xanh Hà Giang tại Thôn Đá Bàn, Xã Hùng An, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang hoặc để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Xã Hùng An, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hoàng Hải

Thôn Thạch Bàn - Xã Hùng An - Huyện Bắc Quang - Hà Giang
Sở hữu: Hoàng Ngọc Duy

Hợp tác xã Cao Tiến

Thôn An Bình, xã Hùng An - Huyện Bắc Quang - Hà Giang
Sở hữu: Trần Văn Cao

Công Ty TNHH Môi Trường Xanh Hà Giang

Thôn Đá Bàn, Xã Hùng An, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang
Sở hữu: Nguyễn Trọng Quảng

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Thành Bắc Quang

Thôn Tân An - Xã Hùng An - Huyện Bắc Quang - Hà Giang
Sở hữu: Nguyễn Văn Chiến

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Việt An Hoàng

Thôn Hùng Thắng - Xã Hùng An - Huyện Bắc Quang - Hà Giang
Sở hữu: Vương Quang Tuyên

Công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo

Thôn Đá Bàn - Xã Hùng An - Huyện Bắc Quang - Hà Giang
Sở hữu: Nguyễn Thái Oánh

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hưng Anh - Hg

Thôn Tân An - Xã Hùng An - Huyện Bắc Quang - Hà Giang
Sở hữu: Nguyễn Văn Ninh

Công Ty Cổ Phần Dược Liệu Bông Sen Vàng

Thôn Đá Bàn, Xã Hùng An, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang
Sở hữu: Doãn Hoài Bắc

Công ty TNHH Gia Khánh

Thôn Tân An - Xã Hùng An - Huyện Bắc Quang - Hà Giang
Sở hữu: Đinh Trọng Lập

Trần thị Thắm

Xã Hùng An - Huyện Bắc Quang - Hà Giang
Sở hữu: