Nhận thông báo thuế: xã Sủng Cháng - - Huyện Yên Minh - Hà Giang
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Yên Minh
Năm tài chính: 01-01-2009
Ngày nhận lời khai: 03-07-2009
Cấp Chương: 4-805-340-345
Cách tính thuế GTGT: Không phải nộp thuế giá trị
Loại thuế phải nộp:
  • Thu nhập cá nhân

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Uỷ ban nhân dân xã Sủng Cháng tại xã Sủng Cháng - Huyện Yên Minh - Hà Giang hoặc Chi cục Thuế Huyện Yên Minh để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Xã Sủng Cháng, Huyện Yên Minh, Hà Giang

Uỷ ban nhân dân xã Sủng Cháng

xã Sủng Cháng - Huyện Yên Minh - Hà Giang
Sở hữu:

Trường mầm non xã Sủng Cháng

xã Sủng Cháng - Huyện Yên Minh - Hà Giang
Sở hữu:

Trường tiểu học xã Sủng Cháng

xã Sủng Cháng - Huyện Yên Minh - Hà Giang
Sở hữu:

Trường trung học cơ sở xã Sủng Cháng

xã Sủng Cháng - Huyện Yên Minh - Hà Giang
Sở hữu: