Cập nhật: (08-06-2018)
Mã số thuế: 4700191445

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hiền Phương

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hiền Phương

kinh doanh: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Ngày cấp: 08-01-2010
Phiêng Liềng 1, Xã Ngọc Phái, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn
Sở hữu: Lường Văn Đành
Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 08-01-2010
Năm tài chính: 08-01-2010
Ngày nhận lời khai: 08-01-2010
Ngày hợp đồng: 08-01-2010

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hiền Phương tại Phiêng Liềng 1, Xã Ngọc Phái, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn hoặc để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Xã Ngọc Phái, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

Công Ty TNHH Thành Ngân

Cốc Thử, Xã Ngọc Phái, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn
Sở hữu: Nguyễn Thành Chung

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hiền Phương

Phiêng Liềng 1, Xã Ngọc Phái, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn
Sở hữu: Lường Văn Đành