Cập nhật: (12-06-2019)
Mã số thuế: 4101544469

Công Ty TNHH Bảo Trì Và Xây Dựng Đường Bộ Bình Định

Công Ty TNHH Bảo Trì Và Xây Dựng Đường Bộ Bình Định

kinh doanh: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ
Ngày cấp: 12-06-2019
Xóm 4, thôn Diễn Khánh, Xã Hoài Đức, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định
Sở hữu: Phan Thanh Tùng
Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 12-06-2019
Năm tài chính: 12-06-2019
Ngày nhận lời khai: 12-06-2019
Ngày hợp đồng: 12-06-2019

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Công Ty TNHH Bảo Trì Và Xây Dựng Đường Bộ Bình Định tại Xóm 4, thôn Diễn Khánh, Xã Hoài Đức, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định hoặc để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Xã Hoài Đức, Huyện Hoài Nhơn, Bình Định

Công Ty Cổ Phần Gota Bình Định

Thôn Lại Khánh Tây, Xã Hoài Đức, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định
Sở hữu: Nguyễn Văn Cường

Công Ty TNHH Bảo Trì Và Xây Dựng Đường Bộ Bình Định

Xóm 4, thôn Diễn Khánh, Xã Hoài Đức, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định
Sở hữu: Phan Thanh Tùng

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Ngọc Vân

Thôn Bình Chương, Xã Hoài Đức, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định
Sở hữu: Bùi Tấn Thạnh

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Trọng Tín

Thôn Bình Chương, Xã Hoài Đức, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định
Sở hữu: Lê Đức Trọng

Công Ty TNHH An Điền Xanh

Thôn Lại Khánh Tây, Xã Hoài Đức, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định
Sở hữu: Trương Sỹ Vịnh

Công Ty TNHH Khách Sạn Ngọc Nga

Thôn Diễn Khánh, Xã Hoài Đức, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định
Sở hữu: Phạm Thị Mai

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phú Quốc

Thôn Lại Khánh - Xã Hoài Đức - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định
Sở hữu: Phạm Phú Quốc

Công Ty TNHH Huy Tuyết

Thôn Diễn Khánh, Xã Hoài Đức, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định
Sở hữu: Nguyễn Công Thự

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Xây Dựng Trường An Phát

Thôn Bình Chương, Xã Hoài Đức, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định
Sở hữu: Trương Hồng Trường

HTX Nông Nghiệp Bình Chương

Xóm 3, Thôn Bình Chương Bắc, Xã Hoài Đức - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định
Sở hữu: