Cập nhật: (18-11-2015)
Mã số thuế: 4000429597-002

Mrs. Virginie Stevenson (Cty TNHH KSDL Riverpark Hội An)

Ngày cấp: 20-11-2008
01 Phạm Hồng Thái - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam
1 rue du bosquet 33200 bordeaux France-Thành phố Hội An-Quảng Nam
Nhận thông báo thuế: - - Thành phố Hội An - Quảng Nam
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Quảng Nam
Quyết định thành lập: 161004
Ngày cấp Quyết định thành lập: 16-10-2004
Cơ quan cấp Quyết định thành lập: Cty TNHH KSDL Riverpark Hội An
Ngày nhận lời khai: 17-11-2008
Cấp Chương: 2-561-430-459
Hình thức thanh toán: Độc lập
Cách tính thuế GTGT: Trực tiếp doanh thu

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Mrs. Virginie Stevenson (Cty TNHH KSDL Riverpark Hội An) tại 01 Phạm Hồng Thái - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam hoặc Cục Thuế Tỉnh Quảng Nam để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Chưa rõ, Tỉnh Quảng Nam, Quảng Nam

Công ty TNHH Công trình Thiên Thần - Trung Quốc (Công ty cổ phần sản xuất Sô Đa Chu Lai)

Khu kinh tế mở Chu Lai - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam
Sở hữu:

Shields (Asia) Pte ltd

Thôn 1 - Điện Dương - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam
Sở hữu:

Mayer Brown JSM (Cty TNHH du lịch sinh thái biển Hội An)

2C Phan Bội Châu - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam
Sở hữu:

Architecture Workshop (Cty TNHH Indochina Resort Hội An)

Thôn 1 - Điện Dương - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam
Sở hữu:

Universal (Hong Kong) Technology Co. Limited (Cty TNHH hợp chất kỹ thuật Châu á Thái Bình Dương

Lô 5, đường số 3, KCN Điện Nam - Điện Ngọc - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam
Sở hữu:

Radhika Malhotra (Cty TNHH du lịch sinh thái biển Hội An (Nộp hộ nhà thầu))

2C Phan Bội Châu - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam
Sở hữu:

Toshiba Machine S.E Asia PTE. Ltd (Công ty TNHH hợp chất kỹ thuật Châu á Thái Bình Dương)

Lô 5, đường số 3, KCN Điện Nam - Điện Ngọc - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam
Sở hữu: