Cập nhật: (11-07-2019)
Mã số thuế: 3702789334

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Trung Nhân

kinh doanh: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Ngày cấp: 11-07-2019
Thửa đất 1315, Tờ bản đồ 12, Tổ 2, Ấp Tân An, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 11-07-2019
Năm tài chính: 11-07-2019
Ngày nhận lời khai: 11-07-2019
Ngày hợp đồng: 11-07-2019

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Trung Nhân tại Thửa đất 1315, Tờ bản đồ 12, Tổ 2, Ấp Tân An, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương hoặc để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Xã Tân Vĩnh Hiệp, Thị Xã Tân Uyên, Bình Dương

Công Ty TNHH Sản Xuất Gia Công Đồ Gỗ Phương Ngọc Yến

Thửa đất số 887, Tờ bản đồ số 12, Ấp Tân An, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Sở hữu: Đoàn Văn Đương

Công Ty TNHH Ong Mật Sài Gòn.

Lô đất số 119 và 120 tờ bản đồ số 19, Tổ 3, ấp Tân Hóa - Xã Tân Vĩnh Hiệp - Thị xã Tân Uyên - Bình Dương
Sở hữu: Bùi Xuân Diệu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Anna Vương Gia Bảo

Số 032C, Tổ 7, ấp Hóa Nhựt - Xã Tân Vĩnh Hiệp - Thị xã Tân Uyên - Bình Dương
Sở hữu: Đoàn Quốc Vương

Công Ty TNHH Vận Tải Lâm Nguyễn

Thửa đất số 1493, Tờ bản đồ số 12, Ấp Tân An, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Sở hữu: Nguyễn Quang Thuận

Công Ty TNHH Một Thành Viên Quang Huê Phát

Thửa đất số 952, tờ bản đồ số 12, Tổ 1, Ấp Tân An, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Sở hữu: Đỗ Thị Thái

Công Ty TNHH Sản Xuất Thực Phẩm Thừa Đức

Thửa đất số 561, Tờ bản đồ số 19, Ấp Hoá Nhựt, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Sở hữu: Hoàng Linh Vũ