Cập nhật: (19-03-2018)
Mã số thuế: 3702647058

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhà Trọ Cho Thuê Lưu Trú Phạm Thị Như Thủy

kinh doanh: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Ngày cấp: 16-03-2018
Thửa đất sô 95, tờ bản đồ số 31, khu phố Bình Hòa 1, Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 16-03-2018
Năm tài chính: 16-03-2018
Ngày nhận lời khai: 16-03-2018
Ngày hợp đồng: 16-03-2018

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhà Trọ Cho Thuê Lưu Trú Phạm Thị Như Thủy tại Thửa đất sô 95, tờ bản đồ số 31, khu phố Bình Hòa 1, Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương hoặc để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Phường Tân Phước Khánh, Thị Xã Tân Uyên, Bình Dương

Công Ty TNHH Giày Overspeedy Việt Nam

Thửa đất 605, Tờ bản đồ 08, Khu Phố Bình Hóa 1, Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Sở hữu: Phan Ngọc Mỹ

Công Ty TNHH Hor Yen

Thửa đất số 1354, Tờ bản đồ số 4, Tổ 2, Thị trấn Khánh Lộc, Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Sở hữu: Nguyễn Thị Thanh Trúc

Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Nhất Tín

Số 64, Tổ 3, Khu Phố Khánh Hội, Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Sở hữu: Đặng Minh Tới

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Gỗ Minh Thành Phát

Thửa đất số 339, tờ bản đồ 13, khu phố Khánh Hội , Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Sở hữu: Nguyễn Văn Lai

Công Ty TNHH Tm - Dv - Cơ Khí Hoàng Phát

Thửa đất số 236, tờ bản đồ số 8, KP.Khánh Hội, Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Sở hữu: Lê Văn Thắng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhà Trọ Cho Thuê Lưu Trú Phạm Thị Như Thủy

Thửa đất sô 95, tờ bản đồ số 31, khu phố Bình Hòa 1, Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Sở hữu: