Cập nhật: (06-07-2018)
Mã số thuế: 3301630716

Công Ty Cổ Phần In Và Dịch Vụ Giáo Dục Huế

Hue Printing And Educational Services Joint Stock Company

kinh doanh: In ấn
Ngày cấp: 06-07-2018
02 Sóng Hồng, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thuỷ, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở hữu: Cao Ngọc Cẩm
Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 06-07-2018
Năm tài chính: 06-07-2018
Ngày nhận lời khai: 06-07-2018
Ngày hợp đồng: 06-07-2018

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Công Ty Cổ Phần In Và Dịch Vụ Giáo Dục Huế tại 02 Sóng Hồng, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thuỷ, Tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Phường Phú Bài, Thị Xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế

Công Ty TNHH Trâm Sơn

08 Nguyễn Công Hoan, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thuỷ, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở hữu: Đặng Bá Mạnh Cường

Công Ty TNHH Mtv Tm & Đt Bảo Tín

923 Nguyễn Tất Thành, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thuỷ, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở hữu: Ngô Anh Tuấn

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Và Dịch Vụ Vận Tải Phúc An Viên

174 Sóng Hồng, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thuỷ, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở hữu: Lê Quốc Khánh

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Long Gia Phát

8B/21 Nguyễn Đình Xướng, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thuỷ, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở hữu: Phạm Anh

Công Ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Khánh Hà

Số 21 Tân Trào, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thuỷ, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở hữu: Lê Phú Khánh

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Dịch Thuật Và Ngoại Ngữ Anh Dũng

1275 Nguyễn Tất Thành, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thuỷ, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở hữu: Nguyễn Anh Dũng

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Và Xây Dựng Imf

858 Nguyễn Tất Thành, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thuỷ, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở hữu: Văn Đình Quang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Thiên Bảo

1326 Nguyễn Tất Thành, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thuỷ, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở hữu: Hoàng Thái Ngọc

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhà Hàng Phúc Hưng Vinh

73 Sóng Hồng, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thuỷ, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở hữu: Châu Thị Thu Hằng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhân Window

1051 Nguyễn Tất Thành, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thuỷ, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở hữu: Hồ Văn Tuệ