Cập nhật: (08-08-2019)
Mã số thuế: 3002139852

Công Ty TNHH Lts Hà Tĩnh

Lts Ha Tinh Company Limited

kinh doanh: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Ngày cấp: 08-08-2019
Xóm Đông Tân, Xã Thạch Tân, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh
Sở hữu: Đặng Thị Vinh
Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 08-08-2019
Năm tài chính: 08-08-2019
Ngày nhận lời khai: 08-08-2019
Ngày hợp đồng: 08-08-2019

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Công Ty TNHH Lts Hà Tĩnh tại Xóm Đông Tân, Xã Thạch Tân, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh hoặc để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Xã Thạch Tân, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Dịch Vụ Máy Văn Phòng Trường Thịnh

Nhà ông Lê Duy Hồng, xóm Mỹ Triều, Xã Thạch Tân, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh
Sở hữu: Lê Trung Trường

Công Ty TNHH Tv Và Xây Dựng 68

Xóm Trung Hòa, Xã Thạch Tân, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh
Sở hữu: Trần Quốc Dân

Công Ty TNHH Lts Hà Tĩnh

Xóm Đông Tân, Xã Thạch Tân, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh
Sở hữu: Đặng Thị Vinh

Công Ty TNHH Du Lịch Phúc Hòa Phát

Xóm Trung Hòa, Xã Thạch Tân, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh
Sở hữu: Trần Văn Hòa

Công Ty CP Kiến Trúc Xây Dựng Hoàng Kim

Nhà ông Trần Văn Hoàng, xóm Tân Hòa, Xã Thạch Tân, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh
Sở hữu: Trần Văn Hoàng

Công Ty CP Xây Dựng Và Thương Mại Nhật Long

Nhà ông Nguyễn Vũ Long, xóm 17, Xã Thạch Tân, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh
Sở hữu: Nguyễn Vũ Long

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Xuân Khoa

Nhà ông Nguyễn Xuân Vinh, xóm 17, Xã Thạch Tân, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh
Sở hữu: Nguyễn Xuân Vinh

Công Ty TNHH Thương Mại Quyên Thịnh

(Nhà ông Nguyễn Bùi Thịnh) xóm Thắng Hòa, Xã Thạch Tân, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh
Sở hữu: Nguyễn Bùi Thịnh

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Bảo Trì Tân Hạnh Phúc

Xóm Tân Hòa , Xã Thạch Tân, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh
Sở hữu: Hồ Văn Phúc

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Cao Chí Hùng

Thôn Tân Tiến, Xã Thạch Tân, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh
Sở hữu: Nguyễn Viết Hùng