Cập nhật: (19-11-2020)
Mã số thuế: 2902073680

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Hoàng Vũ

kinh doanh: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
Ngày cấp: 19-11-2020
Xóm 9, Xã Nghi Công Nam, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An
Sở hữu: Ngô Đức Danh
Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 19-11-2020
Năm tài chính: 19-11-2020
Ngày nhận lời khai: 19-11-2020
Ngày hợp đồng: 19-11-2020

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Hoàng Vũ tại Xóm 9, Xã Nghi Công Nam, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An hoặc để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Xã Nghi Công Nam, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

Công Ty TNHH Dịch Vụ Xây Lắp Điện Trung Nam

Nhà ông Phạm Đình Nam, xóm 13 - Xã Nghi Công Nam - Huyện Nghi Lộc - Nghệ An
Sở hữu: Trần Thị Hồ Anh

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Hoàng Vũ

Xóm 9, Xã Nghi Công Nam, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An
Sở hữu: Ngô Đức Danh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Võ Thương

Xóm 8, Xã Nghi Công Nam, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An
Sở hữu: