Cập nhật: (09-01-2020)
Mã số thuế: 2902035974

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Quý Hòa

kinh doanh: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Ngày cấp: 09-01-2020
Thôn Ngọc Thanh, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An
Sở hữu: Mai Ngọc Tú
Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 09-01-2020
Năm tài chính: 09-01-2020
Ngày nhận lời khai: 09-01-2020
Ngày hợp đồng: 09-01-2020

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Quý Hòa tại Thôn Ngọc Thanh, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An hoặc để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

Công Ty TNHH Tmdv Xuân Lý

Xóm 2, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An
Sở hữu: Ngô Văn Xuân

Công ty cổ phần vận tải biển An Thái

Nhà ông Hoàng Long, xóm 12, xã Quỳnh Ngọc - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An
Sở hữu: Đinh Công Hanh

Công Ty TNHH Xây Dựng Quang Minh An

Xóm 5, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An
Sở hữu: Trần Văn Khánh

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Thuận Toàn

Nhà ông Phạm Văn Thuận, xóm 6 - Xã Quỳnh Ngọc - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An
Sở hữu: Phạm Văn Thuận

Doanh nghiệp TN Việt Đợi

Nhà ông Nguyễn Văn Lân, xóm 2, xã Quỳnh Ngọc - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An
Sở hữu: Nguyễn Văn Lân

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Vườn Thuốc Nam

Xóm 7 - Xã Quỳnh Ngọc - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An
Sở hữu: Ngô Thị Thanh Huyền

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Xây Dựng Nghị Định

Xóm 7 - Xã Quỳnh Ngọc - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An
Sở hữu: Hồ Sỹ Nghị

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Quý Hòa

Thôn Ngọc Thanh, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An
Sở hữu: Mai Ngọc Tú

Công Ty TNHH White Glue Việt Nam

Xóm 1, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An
Sở hữu: Nguyễn Văn Hoàng

Trường Tiểu học Quỳnh Ngọc

xã Quỳnh Ngọc - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An
Sở hữu: