Cập nhật: (18-05-2018)
Mã số thuế: 2901937923

Công Ty TNHH Mtv Nông Ngư Nghiệp Việt An

Công Ty TNHH Mtv Nông Ngư Nghiệp Việt An

kinh doanh: Khai thác thuỷ sản nội địa
Ngày cấp: 18-05-2018
Thôn 7, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An
Sở hữu: Nguyễn Danh Khánh
Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 18-05-2018
Năm tài chính: 18-05-2018
Ngày nhận lời khai: 18-05-2018
Ngày hợp đồng: 18-05-2018

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Công Ty TNHH Mtv Nông Ngư Nghiệp Việt An tại Thôn 7, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An hoặc để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Tuấn Phát

Xóm 1, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An
Sở hữu: Trương Văn Thuận

Công Ty TNHH Thương Mại Xuân Hạnh

Xóm 7 - Xã Quỳnh Hồng - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An
Sở hữu: Nguyễn Văn Hạnh

Công ty TNHH XD Việt Trang

Nhà ông Long xóm 9 xã Quỳnh Hồng - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An
Sở hữu:

Công ty TNHH DVTM Tiến Hưng

ông Trực Quốc lộ 1A xã Quỳnh Hồng - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An
Sở hữu: Nguyễn Đình Trực

Công ty TNHH Dũng Ngọc

Nhà ông Luyến xóm 4 xã Quỳnh Hồng - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An
Sở hữu: Nguyễn Văn Luyến

Công Ty TNHH Cấp Nước Hoàng Mai

Xóm 7 - Xã Quỳnh Hồng - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An
Sở hữu: Lê Quang Huy