Cập nhật: (23-02-2021)
Mã số thuế: 2802926078

Công Ty Cổ Phần Liên Kết Nông Nghiệp Th

kinh doanh: Hoạt động dịch vụ trồng trọt
Ngày cấp: 23-02-2021
Thôn Bò Lăn, Xã Thanh Tân, Huyện Như Thanh, Tỉnh Thanh Hoá
Sở hữu: Nguyễn Văn Lam
Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 23-02-2021
Năm tài chính: 23-02-2021
Ngày nhận lời khai: 23-02-2021
Ngày hợp đồng: 23-02-2021

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Công Ty Cổ Phần Liên Kết Nông Nghiệp Th tại Thôn Bò Lăn, Xã Thanh Tân, Huyện Như Thanh, Tỉnh Thanh Hoá hoặc để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Xã Thanh Tân, Huyện Như Thanh, Thanh Hoá

Trường Tiểu học Thanh Tân 2

Xã Thanh Tân - Huyện Như Thanh - Thanh Hoá
Sở hữu:

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đồng Tâm

Thôn Đồng Dẻ - Xã Thanh Tân - Huyện Như Thanh - Thanh Hoá
Sở hữu: Nguyễn Văn Năm

Trường THCS Thanh Tân

Xã Thanh Tân - Huyện Như Thanh - Thanh Hoá
Sở hữu:

Trường Mầm Non Thanh Tân

Xã Thanh Tân - Huyện Như Thanh - Thanh Hoá
Sở hữu:

Hợp tác xã dịch vụ nông lâm nghệp Thanh Tân

Thôn Tâm Tiến - Xã Thanh Tân - Huyện Như Thanh - Thanh Hoá
Sở hữu: Nguyễn Thị Na

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Chế Biến Lâm Sản Đông Dương

Thôn Tân Tiến, Xã Thanh Tân, Huyện Như Thanh, Tỉnh Thanh Hoá
Sở hữu: Trần Thị Linh

Uỷ ban Nhân dân Xã Thanh Tân

Xã Thanh Tân - Huyện Như Thanh - Thanh Hoá
Sở hữu:

Công Ty TNHH Tân Quyền

Nhà ông Lê Sỹ Quyền, thôn Tân tiến - Xã Thanh Tân - Huyện Như Thanh - Thanh Hoá
Sở hữu: Lê Sỹ Quyền

Ban quản lý rừng phòng hộ Thanh Kỳ

Xã Thanh Tân - Huyện Như Thanh - Thanh Hoá
Sở hữu: Lê Xuân Điệp

CôNG TY Cổ PHầN LONG GIANG

Nhà ông Lê Xuân Chí, thôn Tân Tiến - Xã Thanh Tân - Huyện Như Thanh - Thanh Hoá
Sở hữu: Lê ĐăNG TUấN