Cập nhật: (19-03-2020)
Mã số thuế: 2802836868

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Sản Xuất Vật Liệu Trường Lâm.

Truong Lam Construction And Material Production Joint Stock Company

kinh doanh: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Ngày cấp: 19-03-2020
Thôn Nam Trường, Xã Trường Lâm, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
Sở hữu: Hồ Mạnh Hùng
Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 19-03-2020
Năm tài chính: 19-03-2020
Ngày nhận lời khai: 19-03-2020
Ngày hợp đồng: 19-03-2020

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Sản Xuất Vật Liệu Trường Lâm. tại Thôn Nam Trường, Xã Trường Lâm, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá hoặc để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Xã Trường Lâm, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá

Công Ty TNHH Dvtm Tuấn Phát 79

Thôn Nam Trường, Xã Trường Lâm, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
Sở hữu: Trần Thị Hải

Công Ty TNHH Hòa Lâm Phát

Thôn Hòa Lâm, Xã Trường Lâm, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
Sở hữu: Đặng Ngọc Long

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải - Tm Quang Minh

Thôn Minh Châu - Xã Trường Lâm - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Sở hữu: Chu Văn Toản

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Gỗ Trường Lâm

Thôn Hòa Lâm, Xã Trường Lâm, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
Sở hữu: Trương Thế Nhân

CN sản xuất vật liệu xây dựng LICOGI Nghi Sơn-Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng

Xã Trường Lâm - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Sở hữu: Hà Thúc Ngự Bình

Công Ty TNHH Phương Bình

Nhà ông Nguyễn Đình Hương, Thôn Nam Trường - Xã Trường Lâm - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Sở hữu: Nguyễn Đình Hương

Công Ty TNHH Tân Phong 86

Thôn Ninh Sơn, Xã Trường Lâm, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
Sở hữu: Lê Văn Cảnh

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Sản Xuất Vật Liệu Trường Lâm.

Thôn Nam Trường, Xã Trường Lâm, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
Sở hữu: Hồ Mạnh Hùng

Công Ty TNHH Mạnh Dũng - Nghi Sơn

Thôn Ninh Sơn - Xã Trường Lâm - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Sở hữu: Tăng Xuân Dũng

Công Ty Cổ Phần Tân Thành 6.6

Núi Gáo, Xã Trường Lâm, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
Sở hữu: Lê Văn Sinh