Cập nhật: (13-05-2019)
Mã số thuế: 2802671380

Công Ty Cổ Phần Hải Tiến Kt

Hai Tien Kt Joint Stock Company

kinh doanh: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Ngày cấp: 13-05-2019
Thôn Đại Trường, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Sở hữu: Cao Minh Huyền
Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 13-05-2019
Năm tài chính: 13-05-2019
Ngày nhận lời khai: 13-05-2019
Ngày hợp đồng: 13-05-2019

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Công Ty Cổ Phần Hải Tiến Kt tại Thôn Đại Trường, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá hoặc để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá

Công Ty Cổ Phần Hải Tiến Kt

Thôn Đại Trường, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Sở hữu: Cao Minh Huyền

Trường mầm non Hoằng Trường

Thôn 3 xã Hoằng Trường - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Sở hữu:

Công Ty TNHH Tm Và Sản Xuất Cơ Khí Hùng Trường

Thôn 1, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Sở hữu: Mai Đình Hoạt

Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Phương

Nhà ông Nguyễn Đình chinh, thôn 1 - Xã Hoằng Trường - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Sở hữu: Nguyễn Đình Chinh

Công ty Đông lạnh Thuỷ sản XNK Hoàng Trường

Xã Hoàng Trường - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Sở hữu:

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Dũng Mạnh

Nhà ông Lê Minh Khích, thôn Thành Xuân - Xã Hoằng Trường - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Sở hữu: Lê Văn Mạnh