Cập nhật: (13-05-2019)
Mã số thuế: 2802671366

Công Ty TNHH Dvtm Tuấn Phát 79

Công Ty TNHH Dvtm Tuấn Phát 79

kinh doanh: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Ngày cấp: 13-05-2019
Thôn Nam Trường, Xã Trường Lâm, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
Sở hữu: Trần Thị Hải
Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 13-05-2019
Năm tài chính: 13-05-2019
Ngày nhận lời khai: 13-05-2019
Ngày hợp đồng: 13-05-2019

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Công Ty TNHH Dvtm Tuấn Phát 79 tại Thôn Nam Trường, Xã Trường Lâm, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá hoặc để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Xã Trường Lâm, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá

CN sản xuất vật liệu xây dựng LICOGI Nghi Sơn-Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng

Xã Trường Lâm - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Sở hữu: Hà Thúc Ngự Bình

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trường Lâm

thôn Hòa Lâm, Xã Trường Lâm, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
Sở hữu: Trương Thế Trọng

Công Ty TNHH Dvtm Tuấn Phát 79

Thôn Nam Trường, Xã Trường Lâm, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
Sở hữu: Trần Thị Hải

Công Ty TNHH Thanh Lam

Thôn Nam Trường - Xã Trường Lâm - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Sở hữu: Lê Thị Lam

Công Ty TNHH Xây Dựng Vận Tải Thương Mại Đại Dương

Tại nhà ông Trương Thế Đại, thôn Hòa Lâm - Xã Trường Lâm - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Sở hữu: Trương Thế Đại

Công ty TNHH Tư Huấn

Thôn Nam Trường -Xã Trường Lâm - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Sở hữu: Trịnh Văn Tư