Cập nhật: (16-11-2015)
Mã số thuế: 2801573006

Hội cựu chiến binh huyện Quan Sơn

Hội cựu chiến binh huyện Quan Sơn

kinh doanh: Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc)
Ngày cấp: 16-06-2010
Khu 5 - Thị trấn Quan Sơn - Huyện Quan Sơn - Thanh Hoá
-Huyện Quan Sơn-Thanh Hoá
Nhận thông báo thuế: Khu 5 - Thị trấn Quan Sơn - - Huyện Quan Sơn - Thanh Hoá
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Quan Sơn
Năm tài chính: 01-01-2010
Ngày nhận lời khai: 12-05-2010
Cấp Chương: 3-714-460-465
Hình thức thanh toán: Độc lập
Loại thuế phải nộp:
  • Thu nhập cá nhân

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Hội cựu chiến binh huyện Quan Sơn tại Khu 5 - Thị trấn Quan Sơn - Huyện Quan Sơn - Thanh Hoá hoặc Chi cục Thuế Huyện Quan Sơn để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Thị Trấn Quan Sơn, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Tiến Anh

Khu 3 - Thị trấn Quan Sơn - Huyện Quan Sơn - Thanh Hoá
Sở hữu: Phạm Thị Tiến

Hội cựu chiến binh huyện Quan Sơn

Khu 5 - Thị trấn Quan Sơn - Huyện Quan Sơn - Thanh Hoá
Sở hữu:

Hội đồng nhân dân Huyện Quan Sơn

Km 35 thị trấn Quan Sơn - Huyện Quan Sơn - Thanh Hoá
Sở hữu:

UBND Thị Trấn Quan Sơn

Km 35 Thị trấn Quan Sơn - Huyện Quan Sơn - Thanh Hoá
Sở hữu:

Trung tâm viễn thông Quan Sơn

Thị Trấn Quan Sơn - Huyện Quan Sơn - Thanh Hoá
Sở hữu:

Công Ty TNHH Quản Lý Dịch Vụ Công Quan Sơn

Khu 6, Thị Trấn Quan Sơn, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá
Sở hữu: Ngô Xuân Đính

Chi Nhánh - Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Hưng Phúc An

Km33, Thị Trấn Quan Sơn, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá
Sở hữu: Trịnh Anh Tuấn

Công ty TNHH Thành Sơn

Nhà ông Đỗ Đình Thành, khu 1 - Thị trấn Quan Sơn - Huyện Quan Sơn - Thanh Hoá
Sở hữu: Đỗ Đình Thành

Trung tâm DS-KHHGĐ Huyện Quan Sơn

Khu 6 Thị Trấn Quan Sơn - Huyện Quan Sơn - Thanh Hoá
Sở hữu:

Hạt kiểm lâm Huyện Quan Sơn

Khu 6 Thị Trấn Quan Sơn - Huyện Quan Sơn - Thanh Hoá
Sở hữu: