Cập nhật: (15-11-2015)
Mã số thuế: 2801426266

Kho bạc NN huyện Quan Sơn

Kho bạc NN huyện Quan Sơn

kinh doanh: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
Ngày cấp: 03-09-2009
Km 35 thi trấn Quan Sơn - Huyện Quan Sơn - Thanh Hoá
-Huyện Quan Sơn-Thanh Hoá
Nhận thông báo thuế: Km 35 thi trấn Quan Sơn - - Huyện Quan Sơn - Thanh Hoá
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Quan Sơn
Ngày nhận lời khai: 15-06-2009
Cấp Chương: 3-799-460-465
Hình thức thanh toán: Độc lập
Loại thuế phải nộp:
  • Thu khác

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Kho bạc NN huyện Quan Sơn tại Km 35 thi trấn Quan Sơn - Huyện Quan Sơn - Thanh Hoá hoặc Chi cục Thuế Huyện Quan Sơn để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Chưa rõ, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

Trường THCS Mường Mìn

Bản Chiềng - Mường Mìn - Huyện Quan Sơn - Thanh Hoá
Sở hữu:

Công Ty TNHH Nuôi Trồng Rừng Và Chăm Sóc Gia Cầm Toan Thế

Bản Lầu - Huyện Quan Sơn - Thanh Hoá
Sở hữu: Lương Văn Toan

Chi cục thuế Quan Sơn

Km 34 - TT Quan Sơn - Huyện Quan Sơn - Thanh Hoá
Sở hữu:

Bưu điện Huyện Quan Sơn

TT Quan Sơn - Huyện Quan Sơn - Thanh Hoá
Sở hữu:

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Thành Sơn

Nhà ông Vi Văn Sinh bản Na Mèo - Huyện Quan Sơn - Thanh Hoá
Sở hữu: Vi Văn Sinh

Doanh nghiệp tư nhân Tiến Loan

Nhà ông Nguyễn Quốc Tiến- Tiểu khu 6- TT Quan Sơn - Huyện Quan Sơn - Thanh Hoá
Sở hữu: Nguyễn Quốc Tiến

Cửa hàng Vật Tư NN Quan Sơn

Km 35 Quan Sn - Huyện Quan Sơn - Thanh Hoá
Sở hữu:

Công Ty TNHH Trồng Rừng Và Chăn Nuôi Hỗn Hợp Hòa Hiền

Bản Lầu - Huyện Quan Sơn - Thanh Hoá
Sở hữu: Lò Văn Hòa

Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Hải Hiền

Khu 1- TT Quan Sơn - Huyện Quan Sơn - Thanh Hoá
Sở hữu: Trần Thị Hiền

Kho bạc NN huyện Quan Sơn

Km 35 thi trấn Quan Sơn - Huyện Quan Sơn - Thanh Hoá
Sở hữu: