Cập nhật: (13-05-2019)
Mã số thuế: 2500628445

Công Ty TNHH Vp Thành Đạt 88

Vp Thanh Dat 88 Company Limited

kinh doanh: Hoàn thiện công trình xây dựng
Ngày cấp: 13-05-2019
Thôn Cơ Khí, Xã Trung Mỹ, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Sở hữu: Lê Văn Kho
Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 13-05-2019
Năm tài chính: 13-05-2019
Ngày nhận lời khai: 13-05-2019
Ngày hợp đồng: 13-05-2019

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Công Ty TNHH Vp Thành Đạt 88 tại Thôn Cơ Khí, Xã Trung Mỹ, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc hoặc để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Xã Trung Mỹ, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Vp Thành Đạt 88

Thôn Cơ Khí, Xã Trung Mỹ, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Sở hữu: Lê Văn Kho

Công Ty TNHH Phát Triển Xây Dựng Và Thương Mại Phúc Vinh

Thôn Đồng Giang, Xã Trung Mỹ, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Sở hữu: Trịnh Văn Báo

Công Ty TNHH Sản Xuất Gia Cầm Và Thương Mại Quốc Khánh

Thôn Đồng Giang, Xã Trung Mỹ, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Sở hữu: Ôn Đại Hải

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Phát Triển Công Nghệ Lộc Phát

Thôn Vĩnh Đồng, Xã Trung Mỹ, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Sở hữu: Nguyễn Văn Thưởng

Công Ty Chăn Nuôi Tam Đảo - Chi Nhánh Tổng Công Ty Chăn Nuôi Việt Nam - Ctcp

Thôn Gia Khau - Xã Trung Mỹ - Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
Sở hữu: Bùi Xuân Hải

Công Ty TNHH Một Thành Viên Kiều Thi Junma

Thôn Gia Khau - Xã Trung Mỹ - Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
Sở hữu: Su Zhuo Min

Công Ty TNHH Đam Mê Kế Toán Việt

Thôn Ba Gò - Xã Trung Mỹ - Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
Sở hữu: Nguyễn Biên Cương

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Sao Mai

Thôn Thanh Lanh, Xã Trung Mỹ, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Sở hữu: Nguyễn Văn Sơn

Xí Nghiệp Lợn Giống Ngoại Tam Đảo

Xã Trung Mỹ - Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
Sở hữu: Bùi Xuân Hải

UBND xã Trung Mỹ

Xã Trung mỹ - Xã Trung Mỹ - Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
Sở hữu: