Cập nhật: (21-01-2020)
Mã số thuế: 2400881250

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Hùng Mai

Hung Mai Construction And Trade Company Limited

kinh doanh: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Ngày cấp: 21-01-2020
Thôn Hồng Giang, Xã Đức Giang, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang
Sở hữu: Hà Văn Hùng
Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 21-01-2020
Năm tài chính: 21-01-2020
Ngày nhận lời khai: 21-01-2020
Ngày hợp đồng: 21-01-2020

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Hùng Mai tại Thôn Hồng Giang, Xã Đức Giang, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang hoặc để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Xã Đức Giang, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Hùng Mai

Thôn Hồng Giang, Xã Đức Giang, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang
Sở hữu: Hà Văn Hùng

Công Ty TNHH Y Tế Đức Giang - Hà Nội

Thôn Mồ, Xã Đức Giang, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang
Sở hữu: Nguyễn Thị Huế

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Sơn Hà

Thôn Cát, Xã Đức Giang, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang
Sở hữu: Phan Xuân Trụ

Công Ty TNHH Alibaba Tiên Hưng

Thôn Tiên La, Xã Đức Giang, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang
Sở hữu: Nguyễn Văn Ba

Doanh Nghiệp TN Trường Cường

Thôn Thanh Vân - Xã Đức Giang - Huyện Yên Dũng - Bắc Giang
Sở hữu: Phạm Văn Hường

Công Ty TNHH Thanh Phương Yên Dũng

Thôn Trung Sơn, Xã Đức Giang, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang
Sở hữu: Chu Văn Thanh