Cập nhật: (12-06-2019)
Mã số thuế: 2400865650

Công Ty TNHH Sản Xuất Tm&dv - Xnk New Ways

New Ways

kinh doanh: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Ngày cấp: 12-06-2019
Thôn Biếc, Xã Đại Lâm, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang
Sở hữu: Nguyễn Thị Mến
Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 12-06-2019
Năm tài chính: 12-06-2019
Ngày nhận lời khai: 12-06-2019
Ngày hợp đồng: 12-06-2019

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Công Ty TNHH Sản Xuất Tm&dv - Xnk New Ways tại Thôn Biếc, Xã Đại Lâm, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang hoặc để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Xã Đại Lâm, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

Công Ty Cổ Phần Bách Hóa Xanh Tanka Food

Lô CN 23 Cụm Công nghiệp Đại Lâm, Xã Đại Lâm, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang
Sở hữu: Trần Thị Phương Thảo

Công Ty TNHH Sản Xuất Tm&dv - Xnk New Ways

Thôn Biếc, Xã Đại Lâm, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang
Sở hữu: Nguyễn Thị Mến

Công Ty TNHH Một Thành Viên Lam Dương Bắc Giang

Thôn Tiền - Xã Đại Lâm - Huyện Lạng Giang - Bắc Giang
Sở hữu: Phạm Trung Kiên

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Bắc Giang

Thôn Đại Giáp, Xã Đại Lâm, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang
Sở hữu: Nguyễn Ngọc Anh

Công Ty TNHH Yên Mỹ Kra

thôn Rễu - Xã Đại Lâm - Huyện Lạng Giang - Bắc Giang
Sở hữu: Nguyễn Văn Nghĩa

Công Ty TNHH Oliver Việt Nam

Cụm công nghiệp Đại Giáp, Km số 11 - Xã Đại Lâm - Huyện Lạng Giang - Bắc Giang
Sở hữu: Phạm Tuấn Hoàng