Cập nhật: (19-11-2015)
Mã số thuế: 2000457897-008

Hội liên hiệp phụ nữ huyện Cái Nước

kinh doanh: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc
Ngày cấp: 25-06-2010
K1, TT Cái Nước. - Huyện Cái Nước - Cà Mau
Sở hữu: Nguyễn Thị Xiếu
-
Giám đốc: Nguyễn Thị Xiếu
Nhận thông báo thuế: K1, TT Cái Nước.. - - Huyện Cái Nước - Cà Mau
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Cái Nước
Điện thoại / Fax - Quản lý: 0780.3883514 /
Năm tài chính: 01-01-2010
Ngày nhận lời khai: 26-05-2010
Số lao động: 6
Cấp Chương: 2-512-460-463
Hình thức thanh toán: Phụ thuộc
Loại thuế phải nộp:
  • Thu nhập cá nhân

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Hội liên hiệp phụ nữ huyện Cái Nước tại K1, TT Cái Nước. - Huyện Cái Nước - Cà Mau hoặc Chi cục Thuế Huyện Cái Nước để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Chưa rõ, Huyện Cái Nước, Cà Mau

Trần Thị Lệ

TT Cái Nước - Huyện Cái Nước - Cà Mau
Sở hữu: Trần Thị Lệ

Lê Thị Hồng Mởn

ấp Lộ Xe - Huyện Cái Nước - Cà Mau
Sở hữu: Lê Thị Hồng Mởn

CN CTy TNHH Hải Nam 2

K3, TT Cái Nước - Huyện Cái Nước - Cà Mau
Sở hữu: Nguyễn An Ninh

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

TT.Cái Nước - Huyện Cái Nước - Cà Mau
Sở hữu: Huỳnh Minh Quang

DNTN Trường Nguyễn

K2, TT Cái Nước - Huyện Cái Nước - Cà Mau
Sở hữu: Lê Văn Trường

DNTN Hải Nam

Tân Thành Mới-Tân Hưng Tây - Huyện Cái Nước - Cà Mau
Sở hữu:

DNTN Hoàng Hiếu Nguyện

ấp Cái Nước, TT Cái Nước - Huyện Cái Nước - Cà Mau
Sở hữu: Phan Văn Lập

DNTN Đồng Hiệp I

K3, TT Cái Nước - Huyện Cái Nước - Cà Mau
Sở hữu: Nguyễn Thanh Trang

Doanh Nghiệp TN Thu Mua Thủy Sản Hoàng An

ấp Sở Tại - Huyện Cái Nước - Cà Mau
Sở hữu: Nguyễn Hoàng An

Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Cái Nước

K2, TT Cái Nước - Huyện Cái Nước - Cà Mau
Sở hữu: Nguyễn Văn Hành

 

  • Công ty chủ quản
    Mã số thuế: 2000457897-008
    Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Cà Mau
    2A-2B Lý Văn Lâm, K1, P1